Liên hệ

Thôn Ninh Tịnh, xã Ninh Phước, huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.
Luôn luôn mở cửa
Thứ hai - Chủ nhật

Điện thoại: +84 258 224 5713
Đặt phòng: info@wildbeachresort.com
Đặt xe đưa đón: fo@wildbeachresort.com

Send a message

Do you have anything in your mind to tell us? Please don't hesitate to get in touch to us via our contact form.